Te Whawhaki

Members of the Ngā Tāngata Tiaki Group

When we are ready to harvest we are careful to ensure that we take the fruit or hua but not destroy the tree or crop unnecessarily. As Te Whawhaki is the key distribution arm of the NTT group, its role is to ensure that what is available is harvested and that the rest is left to seed and grow further opportunities (whawhaki: gather, harvest or pick).

Trust Objectives

Te Whawhaki Trust is a charitable arm of Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui established to receive, use and administer the Trust Funds exclusively for the charitable purposes that benefit Whanganui Iwi or Te Awa Tupua. 

The breadth of charitable purposes include;

 • fostering and strengthening all aspects of the tikanga, kawa and reo of Whanganui Iwi including Te Mita o Whanganui;
 • promoting the educational, economic, environmental, social and cultural advancement and wellbeing of Whanganui Iwi;
 • providing funding, assistance and support to Beneficial Members and/or Whanganui Iwi marae and hapū and/or to other Qualifying Entities for the educational, economic, environmental, social and cultural development of Whanganui Iwi;
 • promoting and advancing the educational, economic, environmental, social and cultural development of Whanganui Iwi including, without limiting the generality of this purpose, by the promotion of business, commercial or vocational training or the enhancement of community facilities in a manner appropriate to the needs of Whanganui Iwi;
 • providing support and assistance to Beneficial Members in respect of education, housing, health, aged care and relief of those suffering from mental or physical sickness or disability;
 • developing and enhancing community and cultural facilities or places for the benefit of Whanganui Iwi;
 • maintaining and establishing places of cultural significance to Whanganui Iwi;
 • upholding, protecting and advancing the mana and health and wellbeing of Te Awa Tupua; and
  maintaining and supporting the relationship between Whanganui Iwi and Te Awa Tupua.

Te Whawhaki as an entity of the Ngā Tāngata Tiaki Group is responsible for the components of the strategic goals focused on the wellbeing of Te Awa Tupua and Whanganui Iwi.

Implementation

The establishment of Te Whawhaki was initiated in December 2018 with the signing of the Trust Deed and subsequent appointment of the Trustees.

Since this time Te Whawhaki have been laying the foundation for their work moving forward including:

 • Successfully incorporating Te Whawhaki Trust; 
 • Completion of a final Draft Statement of Intent and Strategic plan; 
 • Development of a Draft Distribution policy;  
 • Planning for an Iwi Symposium He Waka Pakoko – The Pathway to 2040. 

The iwi symposium He Waka Pakoko was successfully held in March 2020 at Putiki Marae in Whanganui. To view the Summary Report, click here. 

Trustees

The following Trustees were appointed to Te Whawhaki Trust.

Lee Arna
Lee-Arna Nepia
Chairperson - Te Whawhaki Trust
IMG 0456
Tamahaia Skinner
Trustee - Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui

Pepeha

Ngā Paerangi, Ngāti Tuera, Ngāti Hinearo, Ngāti Rangi
Tū ana te kāhui maunga i te pito o te ika a Māui Tikitiki-ā-Taranga
Taka wai rā te mātāpuna, ngā kōrero, me ngā whakapapa
E rere kau ana ngā tikanga o ōku tupuna
I rō ngā riporipo, ngā ngaru o te awa o Whanganui Tae atu kautau ki te punawai, ki te puna ora, ki te puna aroha o Tangaroa
Tūturu whakamaua kia tina, tina!
Haumia hui e! Taikī e!

Tū mai rā taku manu ki ngā tihi tapu o Paretetaitonga, o runga o Koro Ruapehu
Mātai atu taku titiro ki Tongariro maunga, te mātāpuna o te inu wai mōhio
Tērā a Te Wainui-ā-Rua te tere atu ki te ākau ki Te Kaihau-ā-Kupe Tere whakauta taku manu ki te riu o Kaiwhaiki, ka tau taku noho ki te tangi a Te Rongo o Te Poi a Tohu Kakahi. Tū mai rā Tunuhaere hei āhurutanga mō te iti, mō te rahi o te iwi o Ngā Paerangi. Kiritahitia mai ki te whare o te kōrero ki a Te Kiritahi rāua ko Te Whakahāwea te tū mai hei whare wānanga mōku.

He tama whakatipuria ahau e ōku kaumātua a Wipaki Peeti rāua ko Te Kuia Peeti (nee Tawaroa), ki te reo me ōnā tikanga o Whanganui ake. He whakapono nui nō rāua ki te ahurea Māori me ōna taonga katoa.
Tēnei ahau a Tamahaia Skinner, he uri whakaheke mai i te tupuna a Paerangi e
whakamānawa atu nei.

 

 

Chris Kumeroa
Chris Kumeroa
Trustee - Te Whawhaki Trust
Julie Herewini v6
Julie Herewini
Vice-Chairperson - Te Whawhaki Trust
Register

Do you whakapapa to the Whanganui River? Would you and your whānau like to be registered on the Whanganui Iwi Database? What does that mean?

It means that you get sent pānui and updates on kaupapa related to the Whanganui River and Te Awa Tupua, the people and the river from the Mountains to the Sea. You can also apply for the different grants that are advertised on our website and facebook page.

If you are already on the database and need to up date your details please head to the database or send us an email at office@ngatangatatiaki.co.nz